# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1038-NCCD ارزیابی دوام سایشی بتن حاوی محصولات بازیافتی حاصل از تایرهای فرسوده حامد روح الامینی، ابوالفضل حسنی، علی زارعی، مجتبی زارعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1040-NCCD بررسی اثر محیط اسیدی بر چسبندگی بین بتن خودتراکم حاوی زئولیت و میکروسیلیس و بتن بستر اویس قدوسیان، سید مجتبی شجاعی، مجید ایزدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1063-NCCD بررسی آزمایشگاهی تأثیر آب های قلیایی و اسیدی بر مقاومت و دوام بتن مهدی ساحلی، مرتضی شریفی، بهمن صفرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1047-NCCD بررسی بتن خودتراکم هوا زایی شده در حفاظ های بتنی (نیوجرسی ها) با مطالعه بر پارامتر های دوام و طول عمر بتن مهدی ساکی، علیرضا رحمتی، مجید لک، حامد شایسته نام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1048-NCCD بررسی تشکیل لایه انفعالی در سطح آرماتور مدفون در بتن کفی محمد مهدی رستگار، علیرضا باقری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1056-NCCD (R1) بررسی خواص پوشش‌های پایه سیمان آلومینات کلسیم و مرتفع نمودن مشکلات ساختاری و دوام این مخلوط‌ها با کاربرد مواد پلیمری علی سعیدی کیا، سیدحسام مدنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1044-NCCD (R1) بررسی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن سبک خودمتراکم حاوی ژل میکروسلیس الیافدار همراه با لیکا جایگزین بخشی از مصالح ریزدانه آرش بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1060-NCCD (R1) بررسی دوام بتن ساخته شده با مصالح کشور کانادا در محیط سولفات منیزیم سعید فلاحیان، سعید امینی مجد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1004-NCCD (R1) بررسی دوام ستون‌های کامپوزیت بتنی تحت بارهای محوری فشاری و کششی حامدرضا حاج قاسم، سید شهاب امامزاده، افسانه لائی، سعید بای، میعاد نصری، محمدباقر محمد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1059-NCCD (R1) بررسی عملکرد مکانیکی و دوام بتن سازگار با محیط زیست حاوی پوزولان‌های مصنوعی مهدی بامری، محمد محمدحسنی، سروش رشیدی، مصطفی افضلی، میترا منوچهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1057-NCCD بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی بتن به روش ونر عبدالحسین آزادمنش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1049-NCCD بهینه سازی و مدلسازی اثر افزایش خاکستر بادی و سرباره فولاد بر استحکام بتن سید وحید علوی نژاد، راضیه خوشحال مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1053-NCCD (R1) بهینه سازی و مدلسازی نحوه تاثیر اندازه سایز PET و درصد وزنی آن بر مقاومت فشاری بتن سید وحید علوی نژاد، راضیه خوشحال مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1058-NCCD (R2) تأثیر الیاف پلیمری بر پارامترهای دوام بتن اویس افضلی ننیز، علیرضا دوست محمدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1054-NCCD (R1) تاثیر مواد حباب زا بر دوام بتن ساخته شده با مصالح خراسان رضوی تحت محیط سولفاته سعید فلاحیان، محمد لالوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1052-NCCD (R1) تاثیر نانو صفحات بر دوام کامپوزیت‌های سیمانی: مقاله مروری کامیار حسینی، مهدی رنجکش رشته رودی، سید سجاد میرولد، اصغر حبیب نژاد کورایم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1050-NCCD تسریع حمله‌ی سولفاتی خارجی با استفاده از ایجاد محیط دوگانه‌ی سولفاتی- الکتریکی آرین بیوک آقازاده، سید محمد جذبی، سید سجاد میرولد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1002-NCCD (R1) تعیین ضخامت بهینه پوشش گوگردی به منظور جلوگیری از خوردگی فولاد، تحت نفوذ یون کلر تسریع شده در سی روز رضا علی زاده، محمد صالح لباف زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1061-NCCD طراحی و بررسی رئولوژی و دوام بتن سبک خودتراکم حاوی ترکیبات دو و یا چند گانه سرباره، خاکستر بادی و میکرو سیلیس میروحید حسینی میان پشته مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1062-NCCD مطالعه آزمایشگاهی پتاسیل قلیایی سیلیسی سنگدانه‌های تعدادی از کارگاه‌های شن و ماسه استان زنجان علی دوستی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است