برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دوام بتن در مبحث نهم مقرات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران ( آبا )
1399-03-20 08:30-09:30
0 ریال
6
2 دوام حفاظ بتنی ( نیوجرسی )
1399-03-20 09:00-09:30
0 ریال
2
3 تجربیات اجرایی
1399-03-21 08:30-09:55
0 ریال
7
4 ترمیم سازه های بتنی
1399-03-21 09:15-10:15
0 ریال
1
5 مدلهای طراحی و پیش بینی عمرمفید
1399-03-21 06:20-07:25
0 ریال
4
6 مطالعه ساختار میکروسکوپی بتن در رابطه با دوام ( ASR )
1399-03-20 08:35-10:25
0 ریال
2
7 محیطهای فاضلابی
1399-03-21 09:15-10:35
0 ریال
0
8 خواص و دوام سیماهنهای آمیخته دوده سیلیسی، با همکاری صنایع فروالیاژ ایران
1399-10-20 14:00-16:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
0 ریال
2 دکتر علی اکبر رمضانیاپور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.