برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دوام بتن در مبحث نهم مقرات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران ( آبا )
1399-03-20 08:30-09:30
بدون محدودیت
0 ریال
4
2 مطالعه ساختار میکروسکوپی بتن در رابطه با دوام ( ASR )
1399-03-20 08:35-10:25
بدون محدودیت
0 ریال
1
3 دوام حفاظ بتنی ( نیوجرسی )
1399-03-20 09:00-09:30
بدون محدودیت
0 ریال
1
4 مدلهای طراحی و پیش بینی عمرمفید
1399-03-21 06:20-07:25
بدون محدودیت
0 ریال
1
5 تجربیات اجرایی
1399-03-21 08:30-09:55
بدون محدودیت
0 ریال
5
6 محیطهای فاضلابی
1399-03-21 09:15-10:35
بدون محدودیت
0 ریال
0
7 ترمیم سازه های بتنی
1399-03-21 09:15-10:15
بدون محدودیت
0 ریال
0
8 خواص و دوام سیماهنهای آمیخته دوده سیلیسی، با همکاری صنایع فروالیاژ ایران
1399-10-20 14:00-16:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بدون محدودیت
0 ریال
1 دکتر علی اکبر رمضانیاپور