آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-04-22
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-04-25
تاریخ شروع کنفرانس
1400-05-03 07:30
تاریخ پایان کنفرانس
1400-05-04 18:00

جهت مشاهده فیلمهای روز کنفرانس برروی لوگوی آپارات کلیک کنید


برگزار کنندگان

انجمن علمی بتن ایران
انجمن علمی بتن ایران

انجمن بتن ایران
انجمن بتن ایران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شیمی ساختمان
شیمی ساختمان

البرز شیمی
البرز شیمی

همگرایان تولید(کپکو)
همگرایان تولید(کپکو)


حمایت کنندگان

شرکت فرو آلیاژ ایران

شرکت فرو آلیاژ ایران

شرکت ژیان

شرکت ژیان

انستیتومصالح ساختمانی

انستیتومصالح ساختمانی

شرکت داریس شیمی

شرکت داریس شیمی

شرکت داریس آزما

شرکت داریس آزما

شرکت نانونخ و گرانول سیرجان

شرکت نانونخ و گرانول سیرجان

شرکت آبادگران مارگون

شرکت آبادگران مارگون

مجتمع عمرانی ایرانشهر

مجتمع عمرانی ایرانشهر

سیمان آرتا اردبیل

سیمان آرتا اردبیل

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد

قبل از
1399-12-29

2,500,000

ریال
بعد از
1399-12-29

3,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1399-12-29

1,500,000

ریال
بعد از
1399-12-29

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1399-12-29

1,000,000

ریال
بعد از
1399-12-29

1,200,000

ریال

عضو انجمن های علمی

قبل از
1399-12-29

1,500,000

ریال
بعد از
1399-12-29

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1399-12-29

800,000

ریال
بعد از
1399-12-29

1,000,000

ریال